Det finnes et enormt antall bøker og annen informasjon på for eksempel internett som går på dette med med kommunikasjon, og her er det utvilsomt mange bedriftseiere som skulle hatt seg en oppfrisking!

Kommunikasjon er et vanvittig stort fagfelt som mange mennesker har stor kunnskap om, og som mange har en mening om. Men allikevel er det mange bedrifter som ikke tar dette helt på alvor, og det kan faktisk bli den aller største feilen man gjør. Hva er det aller viktigste for en bedrift? Jo, det er naturligvis dens kunder, og hvis kundene ikke opplever kommunikasjonen som god kan du være sikker på at man regne denne kunden som tapt. Å kunne ha en god og fruktbar toveis-dialog med en kunde, uansett hvor stor eller liten den er, er selvsagt av ytterste viktighet.

Det handler kort fortalt om én ting: hvordan behandler du en kunde som er fornøyd og hvordan behandler du en kunde som er misfornøyd? Dette er to enkle spørsmål som ikke nødvendigvis har to enkle svar. En fornøyd kunde er imidlertid langt enklere å kommunisere med enn en kunde som ikke er like fornøyd. Det er de misfornøyde kundene som er de viktigste, for husk at din bedrift ikke er bedre enn hva den mest misfornøyde kunden mener om den. Så enkelt er det.

Så da har bedriften egentlig bare ett valg, nemlig å sette opp en tydelig strategi for hvordan kommunikasjonen i gitte situasjoner skal foregå. Har man tydelige kjøreregler på dette blir kommunikasjonen utad betydelig enklere for både ledelsen i bedriften og de ansatte som jobber i den. Et frynsete rykte sprer seg nemlig utrolig raskt, ja faktisk raskere enn hva man kan tenke seg, og det gjelder å sørge for at disse ryktene blir så få som mulig. Dette gjør man ved å ordne opp i eventuelle problemer så raskt som mulig slik at man ikke skader renommeet betydelig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *