Verdens første bok om kommategnet har kommet ut, og forfatter Bård Borch Michalsen mener at dette tegnet er noe av det aller fremste som vår sivilisasjon har fått frem.

Boka, som består av solide 190 sider, er verdens første i sitt slag og kunsten å bruke kommaet riktig er en av skriftspråkets aller største utfordringer!

Komma eller ikke komma – det er spørsmålet!

Komma
Skal det være komma eller ikke? Dette er et av det skriftlige språkets hyppigst stilte spørsmål. Hvor skal det hersens tegnet plasseres? Har jeg for mange eller har jeg for få? Å skrive er ingen enkel kunst og det å bruke kommaet korrekt er en stor utfordring for svært mange. Det er nettopp denne erkjennelsen som har ført frem til denne mastodonten av en bok på nesten 190 sider, og forfatteren har tatt med seg egne erfaringer fra da han jobbet som ansvarlig redaktør i avisen Harstad Tidende i Troms.

Det startet med et kommakurs

Da forfatteren arbeidet i Harstad Tidende arrangerte han kommakurs for sine journalister og alt han fant av materiale som omhandlet dette lille men viktige tegnet ble dyttet inn i en omslagsmappe. Etter hvert ble det ganske mye stoff om temaet og da han kontaktet Juritzen Forlag syntes man der at idéen om en bok var såpass snurrig at de rett og slett ba Michalsen om å sette i gang.

Arbeidet med boka startet i desember i fjor og ble avsluttet i mars i år, og selv om det var et kortvarig skrivearbeid var forfatteren selv overrasket over arbeidsmengden som temaet medførte.

Han erkjenner også at han visste mye mindre enn han faktisk trodde, og i boka finner vi absolutt alt som omhandler kommaets personlighet, regler og historie i følge Vol.no.

Border Collie

Den kreative mannen mener at kommaet er skrifttegnenes svar på en Border Collie, og dette sørger kjapt og effektiv for orden i den store flommen av ord vi omgir oss med. Tegnet er gratis, er ikke oppmerksomhetssøkende og hjelper deg med å gjøre seg forstått overfor leseren. Det er viktig ettersom vi skriver mer enn vi noen gang har gjort, og tekstmeldinger, debattinnlegg og avisartikler strømmer ut i alle slags medier.

Gjør det lettere å lese

Kommaets rolle er at det skal gjøre det lettere å lese – ikke for at det skal gjøre det vanskeligere å skrive. Skal man ha et presist språk er det viktig med korrekt kommasetting, og man merker fort at det er noe galt med språket når setningene halter.

Språkguruen Sylfest Lomheim er meget begeistret over utgivelsen og det er ham som står bak forordet i boka. Der står det å lese:

”Eg gratulerer med boka! Det er ei storhending om ein skriftdetalj mange ser på som liten, ubetydeleg, kjedeleg. Men her finn du, for første gong på norsk, den fascinerande historia om kommaet, levande fortalt. Det er ei bok som kan gjera uinteresserte i språk om til interesserte i språk. Det skulle ein ikkje tru var mogeleg – om ei bok om komma.”

Michalsen har følgende beroligende råd å komme med for de som er engstelig for om de brukker kommaet riktig: Det er ingen skam å sette punktum!

Topp 4 kommaregler

1. Sett komma mellom sideordnede setninger.

Camilla arbeider som konsulent i staten, og Mathias gjør ferdig masteroppgaven sin.

Vi visste at mange ville være sulte, og at noen også ville være tørste.

2. Sett komma etter leddsetninger

Når maten er ferdig, er det på tide å rive barna løs fra nettbrettene.

Boken som lå på bordet, var min.

3. Sett komma foran leddsetninger som ikke er nødvendige for å gjøre setningen fullstendig og meningsfylt

Tønsberg, som er hyggelig om sommeren, er en gammel by.

4. Ikke sett komma etter foranstilte ledd som ikke er setninger

Etter 50 års innsats på norsk sokkel er det lite å høre fra de store selskapene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *