Det skulle vært skrevet nye lærebøker som går på dette med personlig økonomi og viktigheten av å ha kontroll på egen pengebruk. Dette er noe som burde komme inn i skolen i dag i mye større grad enn hva som er tilfelle nå, og ungene skulle lært seg hvordan de skal takle flyten av penger som kommer deres vei.

Dette er ingen enkel øvelse, det må man være klar over, og verden blir mer og mer komplisert nærmest for hver dag som går. Nå kan man altså for eksempel betale for seg i butikkene ved hjelp av mobiltelefon, og dette er bare litt av det som skjer i den stadig mer forunderligere økonomiske verdenen der ute.

Alt dette skal våre aller yngste medlemmer forholde seg til og lære seg, og da er det vår jobb å lære dem dette. Det er mye som skal tas med og blant annet skal de lære om kredittkortene og hvordan disse fungerer (og kanskje spesielt hvorfor man skal ligge langt unna dem!).

Unger er nødt til å skjønne hvordan en families økonomi fungerer, og de har faktisk godt av å bli satt inn i dette. Det er helt enkelt: fortell ungene og vis dem hvor mye penger som kommer inn hver måned på lønnskontoen og sett det inn i et regneark. Sett deretter inn alle utgiftene som kommer, i det samme regnearket, og hvis hva det er som er igjen å rutte med alle regninger er betalt.

Kun på denne måten kan de få en forståelse av hva det vil si å drifte en familie, og at det faktisk ikke fungerer å mase på foreldrene med alt det man måtte ønske å få. Unger er faktisk ganske så forståelsesfulle, og når de får ting forklart for seg, så aksepterer de ganske mye av sine foreldre. Verre enn dette trenger det ikke å være.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *